Coș de cumpărături

CONTACTEAZA-NE

0747 059 616

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 

Valabilă din 25 Mai 2018

Confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.

Prin acest document vă informam asupra modului în care noi prelucrăm datele dumneavoastră precum şi asupra drepturilor pe care le aveţi în baza Regulamentului European privind Datele cu Caracter Personal, EU 679/2016, GDPR.

  1. Cine suntem?

GARDEN DEPOT S.R.L. („Garden Depot”) este o societate cu sediul în Bistrița, str. Orhideei, nr. 20, jud. Bistrița-Năsăud, Romania, CUI  RO 39915360, J6/1569/2018 şi care funcţionează în conformitate cu legile din România

  1. Ce tip date prelucram?

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

●        Date cu caracter personal ale clienţilor, persoane fizice cu care avem relaţii contractuale de la care se pot prelucra numele şi prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, numarul de inmatriculare al autovehicului personal;

●        Date cu caracter personal ale reprezentanţilor, colaboratorilor sau salariaţilor persoane fizice ai clienţilor cu care avem relaţii contractuale de la care se pot prelucra numele şi prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

●        Date cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza pagina de web: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online;

●        Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către persoana vizata, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;

●        Informații colectate din surse publice;

●        Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării persoanei vizate dacă se dovedesc relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul nostru legitim

Vă rugam sa NU ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

  1. Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimţământul dvs. vor fi colectate şi prelucrate de noi pentru unul din urmatoarele scopuri:

-          Pentru executarea unui contract cu persoana vizată sau entitatea cu care persoana vizată are raporturi juridice

-          În temeiul consimtământului persoanei vizate, explicit și prealabil

-          pentru îmbunătăţirea bunurilor şi serviciilor noastre

-          pentru a lua decizii de business

-          pentru a fi respectă diferite dispoziţii legale

-          pentru respectarea şi apărarea drepturilor noastre legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului dvs. exprimat prin formularea comenzii sau expres în sensul transmiterii de material publicitare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor).

  1. Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de societatea noastră. In afara autorităţilor responsabile, anumiţi consultanţi externi, (ex. avocati, contabili) pot avea acces la datele dumneavoastră.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terţe persoane și nici nu vor fi procesate în afara spațiului UE.

  1. Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada raporturilor noastre contractuale/abonării la newsletter, iar în cazul în care dispozițiile legale ne obligă la păstrarea datelor pe un anumit interval de timp, pe durata acestui interval (ex. actele contabile se patreaza potrivit legii contabilitatii pentru o perioada de 10 ani)

Daca datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru a ne respecta obligaţiile contractuale sau dispoziţiile legale, acceste date vor fi şterse în mod periodic.

  1. Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată, în anumite condiţii, aveţi urmatoarele drepturi:

●        dreptul de acces la date – în conforitate cu art 15 GDPR aveti dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum şi dreptul de acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă şi care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., avem dreptul de a percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceţi cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format, informaţiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

●        dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

●        dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligaţia de a şterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaţiei române;

●        dreptul la restricţionarea prelucrării – în baza art 18 GDPR aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră;

●        dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiţii;

●        dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

●        dreptul de a depune o plangere în baza art. 77 GDPR în faţa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

●        dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, făra a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, ne puteţi contacta la adresa: contact@gardendepot.ro

  1. Altele

Această politică de confidenţialitate a fost actualizată la 25 Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a o modifica periodic.